Inschrijfformulier

Geen bestellingen

Japans

Japans

Japans voor beginners (Japans 1A) is voor mensen die geen of weinig kennis van de Japanse taal hebben. In de beginnerscursus leer je de taal op een communicatieve manier. Je maakt ook kennis met Japanse schrijfwijzen, cultuur en gewoontes. 

Japans 1A wordt online gegeven via ZOOM. De docent stuurt via de e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de online les. Het is niet noodzakelijk om hiervoor een programma op de computer te installeren.

Japans 1B is het vervolg op Japans 1A en wordt er verder ingegaan op de schrijfwijzen en grammatica. 

Er wordt aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheden op basis van de elementaire grammatica. Daarnaast komt het schrijven en lezen van één van de Japanse schriften, het hiragana, aan bod. Voorkennis van het Japans is niet vereist. Buiten de lessen om wordt van de cursist enige zelfstudie gevraagd.

Gezien het Engelstalige cursusboek, dient u wel te beschikken over een basiskennis Engels.

Let op! Deze cursus wordt vanuit het Engels gegeven.