Indonesisch

Indonesisch

Indonesisch of het Bahasa Indonesia is de officiële taal van Indonesië. In de lessen komen alle basisvaardigheden van de taal aan bod: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Onze docente is native speaker.