Portugees 1A - overdag [A1- -> A1]

Inhoud van de cursus
Het doel van de cursus Portugees niveau 1A is het mondeling en schriftelijk gebruik van de Portugese taal te leren in dagelijkse situaties. Dit is een basiscursus. Voorkennis van de taal is niet vereist.

Lesmateriaal
Er wordt gewerkt met tekst- en werkboek Portugees Stap voor Stap. Het lesmateriaal is tijdens de eerste les bij de docent verkrijgbaar tegen betaling van €55,00. Portugees Stap voor Stap wordt in de cursussen Portugees 1 en Portugees 2 gebruikt.

Docent
De docente is een native speaker. Ze studeerde aan de Universiteit van Utrecht Portugese Taal- en Letterkunde. Ze maakte deel uit van een Utrechts universitair team van vertalers dat, in opdracht van de Nederlandse Taalunie, het project “Nederlands – Portugees Woordenboeken” uitvoerde.
Vanaf 1983 verzorgt ze verschillende taaltrainingen bij diverse instituten en bedrijven.
Naast de reguliere taalcursussen verzorgt ze al 10 jaar de zogeheten “Sopa de Letras”. Hierin wordt de literatuur en de cultuur van Portugeestalige landen besproken.
Daarnaast heeft ze een talenbureau dat gespecialiseerd is in taaltrainingen, vertalingen en tolkdiensten.
In 2007 heeft ze de leermethode "Portugees Stap voor Stap" op de markt gebracht, waarin haar ervaringen van vele jaren zijn samengevat.


Prijs€ 229,00
Aantal lessen10 les(sen)
Startdatum8-2-2019
LestijdenVrijdag
10.00-12.30 uur
DocentMw. P. Mendes Lopes
LocatieVolksuniversiteit Oss
Kruisstraat 94, Oss
Lesdata
September
Oktober
November
December
Januari
Februari8 15 22
Maart1 -- 15 22 29
April5 12 19
Mei
Juni
Juli
Augustus