Restitutieregeling
Als u zich inschrijft voor een cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering door de cursist is mogelijk, uitsluitend schriftelijk en maximaal tot 10 dagen voorafgaand aan de startdatum van de cursus. In een dergelijk geval ontvangt u te allen tijde een tegoedbon ter waarde van het cursusbedrag, minus € 10,- administratiekosten. Deze tegoedbon is één jaar geldig na datum afgifte en niet inwisselbaar voor contanten. Indien de cursist minder dan 10 dagen voorafgaand aan de cursus deze annuleert of na aanvang staakt, vervalt het recht op een tegoedbon. Het is niet mogelijk om, binnen 10 dagen voorafgaand aan de cursus, het cursusgeld op welke wijze dan ook te restitueren. Telefonische c.q. mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen.


Cursusprijzen


Stichting Volksuniversiteit Oss biedt als cursuscentrum voor volwassenen - zonder winstoogmerk- alle mogelijkheden om actief cursussen te volgen. De Volksuniversiteit probeert de prijzen van de cursussen zo laag mogelijk te houden en toch een goede kwaliteit te bieden, zodat de cursussen voor een breed publiek toegankelijk zijn. Om dit te bewerkstelligen verleent de gemeente Oss Volksuniversiteit Oss jaarlijks een subsidie.

De cursusprijzen zijn exclusief boeken, handleiding of materialen. De kookcursussen zijn inclusief de ingrediënten.

In bepaalde gevallen is met de administratie gespreide betaling te regelen.