Inschrijfformulier

Geen bestellingen

Protocol Coronavirus

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen:

Algemene regels:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Handen vaak en goed wassen
  • Geen handen schudden
  • Hoesten en niezen in je elle boog
  • Niet aan je gezicht zitten
  • Thuisblijven wanneer je, of iemand uit je gezin, klachten hebt/heeft (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts)

Mondkapjes:
We adviseren je dringend om een mondkapje te dragen. Dit geldt bij binnenkomst van alle leslocaties van Volksuniversiteit Oss. Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen als je zit.

De docent:
De docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. Je wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.

Voor aanvang en tijdens en na de les:
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.

Sanitaire voorziening
De sanitaire voorziening is geopend. Advies ga vooraf thuis naar het toilet!

Desinfectie
Desinfectie is op alle leslocaties van Volksuniversiteit Oss aanwezig. Bij binnenkomst kun je je handen desinfecteren. Je eigen tafel kunt je desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.

Groepsgrootte:
De groepsgrootte is aangepast aan de beschikbare ruimte in de leslokalen. Met een maximaal aantal van 12 personen.