Inschrijfformulier

Geen bestellingen

Missie

Missie
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil de Volksuniversiteit de (jong)volwassen inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een Leven lang Leren. Onze volksuniversiteit is een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.

Onze instelling wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn, de integratie en de participatie van de inwoners in de huidige maatschappij. De Volksuniversiteit staat voor een publieke taak en zal zoveel mogelijk gehoor geven aan vragen vanuit de lokale gemeenschap en de lokale overheid.

Een, gedeeltelijk, publieke financiering is daarvoor noodzakelijk maar door middel van bedrijfsmatige en commerciële activiteiten dient de exploitatie sluitend te worden gemaakt. De instelling werkt zonder winstoogmerk. 

De Volksuniversiteit dient een algemene en open instelling te zijn, bereikbaar voor de gehele lokale gemeenschap met een kwalitatief hoogwaardig educatief cursusaanbod waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het maatschappelijk welzijn en “een leven lang leren” in deze regio.