Toekomst EU na de Brexit | lezing

De lezing start met een korte inleiding, waarin wordt verteld wat u niet hoort op het NOS-journaal.

Wat maakt de EU uniek. Wat zijn haar krachtbronnen. Hoe gaat zij te werk. Op basis van welke rechtsgrondslag. Wat wil ze bereiken. En wat betekent zij voor de rest van de wereld. Aan de hand van deze vragen wordt uw inzicht vergroot en uw kijk op de Unie verrijkt.

Hierna wordt er ingegaan op de huidige actualiteit rondom de Brexit. De gevolgen van de Brexit en de geboden kansen. De reactie van de overige 27 EU-lidstaten. Na een diepgaande blik in de spiegel hebben zij gekozen voor de vlucht naar voren en verdieping van de onderlinge samenwerking. De hervormingsvoorstellen, inclusief de standpunten van onze Europarlementariërs komen aan bod.

Afsluitend wordt er gekeken naar de aanstaande Europese verkiezingen. Op basis van persoonlijke interviews geven de parlementariërs aan wat u zelf het beste kan doen om het beleid in Europa te beïnvloeden.
Gedurende de gehele lezing bestaat er volop ruimte voor uw vragen.

Docent
Walter Pfeil (1959) is Europa-deskundige en verbonden aan Stichting EU Research en Educatie. Sinds 1995 houdt Eured zich vanuit een onafhankelijke positie bezig met Europa. Zij verzorgt gastlessen, lezingen en cursussen, en verstrekt advies. Zij richt zich op het verkleinen van de kloof tussen Brussel en de Europese burger.
Prijs€ 7,50
Aantal lessen1 les(sen)
Startdatum11-4-2019
LestijdenDonderdag
19.30-22.00 uur
DocentHr. W. Pfeil
LocatieVolksuniversiteit Oss
Kruisstraat 94, Oss
Lesdata
September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April11
Mei
Juni
Juli
Augustus