Cursusnummer:
L218.23.4

De vorstengraven van Oss

Onlangs is het boek "De vorstengraven van Oss" (ISBN 978-90-8337437-0-9 auteur Richard Jansen) verschenen. De in dit boek gepresenteerde inzichten en de 20 jaar oude reconstructie van het Vorstengraf van Oss vormen de basis van de cursus. 

Het Vorstengraf van Oss is zonder enige twijfel een van de meest in het oog springende en fascinerende archeologische vondsten uit de Nederlandse prehistorie. De iconische objecten en het monumentale grafmonument vertellen een bijzonder verhaal over een man die hier zo’n 2800 jaar geleden leefde. Een verhaal dat niet op zichzelf staat. In 2004 en 2007 zijn hier nog twee monumentale grafheuvels opgegraven. Ze worden ook als vorstengraven geïnterpreteerd, al contrasteren ze in veel opzichten sterk met het eerste vorstengraf. Samen is het een uniek trio grafmonumenten uit de vroege ijzertijd dat een gezicht geeft aan een belangrijke periode in onze (Osse) geschiedenis en haar toenmalige bewoners.

De reconstructie van het Vorstengraf van Oss bestaat 20 jaar. Peter van Nistelrooij, initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Vorstengraf Oss legt uit hoe de reconstructie tot stand is gekomen. Het vorstengraf van Oss heeft onlangs een grote schoonmaakbeurt ondergaan en er zijn nieuwe elementen toegevoegd. Verder gaat hij in op wat de reconstructie voor invloed heeft gehad op de Osse archeologie en overige archeologische reconstructies. 

 

Startdatum
Lesvorm