Inschrijfformulier

Geen bestellingen
Cursuscode: 218.23.2

Archeologie in Oss en omgeving

Archeologie in Oss en omgeving
Cursuscode: 218.23.2

In deze cursus neemt Peter van Nistelrooij je mee in de wereld van de archeologie.

De Osse archeologie is in binnen- en buitenland bekend bij de archeologen. Dat komt niet alleen door het Vorstengraf maar ook doordat er sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw onafgebroken archeologisch onderzoek in Oss wordt uitgevoerd. In Oss lag lange tijd het grootste aaneengesloten archeologisch onderzochte gebied van Noordwest-Europa. Veel van de huidige archeologen hebben als onderdeel van hun studie in Oss opgegraven en de vele Osse archeologische rapporten worden bij andere onderzoeken buiten Oss gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Dit alles is onbekend bij veel Ossenaren. Met deze op de gemeente Oss gerichte cursus probeert Van Nistelrooij daar verandering in aan te brengen. In 3 avonden geeft hij een uiteenzetting, waarbij elke avond bestaat uit een theorie- en de praktijkgedeelte.

In de eerste avond komt het Nederlandse archeologie beleid en de archeologische opgravingen ten noorden van Oss aan de beurt. Er wordt antwoord gegeven op de vragen wat schrijft de wet voor en wat voor nut heeft al dat gegraaf. Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwe wijken ten noorden van Oss hebben er opgravingen plaats gevonden. Er is enorm veel ontdekt zoals een Romeins Grafveld, een prehistorisch heiligdom, een omgreppeld ‘dorpje’ uit de Romeinse tijd, vele plattegronden van boerderijen en schuren uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. De recente opgraving aan de Gewande weg en vele andere komen aan bod.

In de tweede avond worden de dateringsmethoden en opgravingen in de stad Oss en ten zuiden van Oss behandeld. Hoe weet je nu hoe oud de archeologische sporen en vondsten zijn?  De archeologische wetenschap beschikt over steeds meer kennis en onderzoeksmethoden. Deze worden op begrijpelijke wijze met voorbeelden nader uitgelegd. In de stad Oss is in 1994 een heus kasteel ontdekt en vele andere Middeleeuwse relicten. Ten zuiden van Oss daar bevinden zich het Vorstengraf en het grafveld paalgraven. Met veel beeldmateriaal worden deze opgravingen tijdens deze avond getoond.

De derde en laatste avond wordt ingevuld met diverse Osse archeologische reconstructies /weergaven en de archeologische onderzoeken in de dorpen rondom de stad Oss. De archeologische overblijfselen vertellen ons hoe eerdere generaties leefden en hoe onze samenleving er toen uitzag. Het vertelt ons dus iets over onszelf, onze cultuur en onze identiteit. Dit kun je weergeven in wetenschappelijke en publieksvriendelijke boeken, reconstructies waar je het verleden daadwerkelijk kunt beleven en op vele andere wijzen. In Berghem is voor het eerst de kilometers lange Middeleeuwse landweer archeologisch onderzocht.  In Haren zijn overblijfselen uit de Steentijd ontdekt. In de Ravenstein is de vestiging vele malen archeologisch onderzocht. Maar ook in Herpen, Overlangel, Lith, Macharen, Geffen, eigenlijk in alle omliggende dorpen is wel wat gevonden.

Op vragen van de cursisten zal van Nistelrooij nagaan wat er in hun omgeving ontdekt is.

Woensdag 24 mei 2023
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 69,00
Dhr. P.N.J. (Peter) van Nistelrooij
Boek: Niet van toepassing (klik hier voor meer informatie)
19:30 - 21:30
Locatie: Oss - Volksuniversiteit Oss (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
P.N.J. (Peter) van Nistelrooij
P.N.J. (Peter) van Nistelrooij
Peter van Nistelrooij heeft zich jarenlang ingezet voor de reconstructie van het ‘Vorstengraf’. Hij zorgde voor de financiële middelen en het krijgen van politieke steun, waardoor het monument in 2003 kon worden onthuld. Daarnaast is hij actief als voorzitter van de Stichting de Werkende Mens, één van de oprichters van Stichting Archeologie Maasland, lid van de Heemkundekring in Geffen en voorzitter van Stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap. Van Nistelrooij organiseert excursies naar opgravingen die met de geschiedenis van Oss te maken hebben. Op scholen vertelt hij over archeologische vondsten, hij schrijft er artikelen over en zet zich in om de samenwerking tussen beroeps- en vrijetijdsarcheologen te bevorderen. In 2020 heeft hij een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al het werk dat hij belangeloos deed en doet om cultureel, archeologische erfgoed in Oss te promoten.