Mw. P. Medes Lopes
De docente is een native speaker. Ze studeerde aan de Universiteit van Utrecht Portugese Taal- en Letterkunde. Ze maakte deel uit van een Utrechts universitair team van vertalers dat, in opdracht van de Nederlandse Taalunie, het project “Nederlands – Portugees Woordenboeken” uitvoerde.
Vanaf 1983 verzorgt ze verschillende taaltrainingen bij diverse instituten en bedrijven.
Naast de reguliere taalcursussen verzorgt ze al 10 jaar de zogeheten “Sopa de Letras”. Hierin wordt de literatuur en de cultuur van Portugeestalige landen besproken.
Daarnaast heeft ze een talenbureau dat gespecialiseerd is in taaltrainingen, vertalingen en tolkdiensten.
In 2007 heeft ze de leermethode "Portugees Stap voor Stap" op de markt gebracht, waarin haar ervaringen van vele jaren zijn samengevat.
Overige docenten