Hr. R. Droog
Rob Droog is al ruim dertig jaar werkzaam als hulpverlener, therapeut, docent en maatschappelijk werker. Tijdens deze 30 jaar heeft hij een model ontwikkeld waarin op heldere en snelle wijze de samenhang tussen denken, emoties, gevoelens en de invloed van het verleden wordt uitgelegd. Het model heeft eigenlijk drie bestanddelen: het geeft inzicht en kennis in de wijze waarop ons denken, emoties, gevoelens en ons verleden bepalend is voor ons huidige gedrag en onze huidige houding. Het model reikt een methodiek aan om uit de strijd te blijven met jezelf, de ander of aspecten van de ander. En als derde laat het model zien hoe het geraakt worden in ons werkt. Rob heeft hier ook reeds een boek over geschreven met de titel “blijven anders” omdat het model en de methodiek een mogelijkheid tot veranderen aanreikt waarin terugval eigenlijk niet meer hoeft voor te komen. Rob is met name gespecialiseerd problematiek veroorzaakt door een hoge mate van sensitiviteit of gevoeligheid.
Overige docenten