Inschrijfformulier
Betaalwijze
Ik betaal direct met iDEAL.
Ik betaal binnen 5 werkdagen met PIN bij de balie van Volksuniversiteit Oss.
Ik ben pas ingeschreven als het cursusgeld is betaald.
   
Cursus
Code
Startdatum cursus
Cursusdag en tijd
Prijs
Locatie
   
Dhr./Mevr. Dhr.Mevr
Voorletter(s)
Tussenvoegsels
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum (dd/mm/jj)
E-mailadres
Nogmaals uw e-mailadres
   
In verband met eventuele restitutie als de cursus onverhoopt niet door mocht gaan,
verzoeken wij u vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen.
IBAN nummer
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder
   
Opmerkingen
   

Op welke manier bent u in contact met de Volksuniversiteit Oss gekomen?

vrienden/bekenden
via een flyer van de Volksuniversiteit
via de nieuwsbrief
gezien in een advertentie in een krant
gezien in een advertentie op tv
via Google of een andere zoekmachine
anders, namelijk


Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacyreglement.
Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen